Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421908982937
E-mail: obchod@deluxelife.sk

Fakturačná adresa:
Ganesh Deluxe s.r.o.
Južná trieda 4B
04001 Košice

IČO: 50032909
DIČ: 2120150087
IČ DPH: SK2120150087

Sme platcami DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: sro, vložka číslo: 38094/V

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár